M. Kemal Adatepe

 
   

Ana Sayfa / Home

   
 
 
 

Digital Nüsha için not:

 

„İ.Ö. II. Binyılda Orta Karadeniz Bölgesi“ konulu yüksek lisans tezimi 1985-1988 yılları arasında tez danışmanı hocam sayın Doç. (şimdi Prof.) Dr. Mehmet Özsait’in danışmanlığı altında hazırlamıştım. Prof. Dr. Adnan Pekman, Doç. Dr. Mehmet Özsait ve Doç (şimdi Prof.) Dr. Taner Tarhan’dan oluşan juri tarafından onaylanan tezimle İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsün’nden 1026 diploma numarasıyla mezun oldum (http://sbe.istanbul.edu.tr/default.asp?icerik=mezunlar_yuksek&sayfa=52&key=&tur).

            Yirmi iki yıl sonra tezi digital ortam için hazırlarken, özellikle hocam Prof. Dr. Mehmet Özsait tarafından bölgede yapılan yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları sonucunda çok şeyin değişmiş olduğunu biliyordum. Ancak aradan geçen geçen süre zarfında tümüyle uzaklaşmış olduğum için konuya burada bir ekleme yapabilecek durumda değilim. Ancak belki gelecek bir zamanda böyle bir eklemenin yapılması olasılığı ümidini de taşımaktayım.

            Digital ortama aktarma sırasında tezin daktilo ile yazılmış ve fotokopi yoluyla çoğaltılarak ilgili kütüphanelere dağıtılmış olan yedi kopya ile tutarlılık içinde olması, böylelikle de kaynak gösterme durumunda daktilo ile yazılmış nüsha ile buradaki digital nüsha arasında herhangi bir tutarsızlık ortaya çıkamaması için sayfa içeriğinin daktilo nüshasıyla aynı olmasına dikkat edildi. Burada görülen yarısı boş sayfalar, daktilodaki harf kalıpları ile word puntoları arasındaki farkın sonucudur. Metin içindeki çok açık yazım hatalarının dışında hiç bir şey (hatta bazan imla hataları bile) değistirilmedi. Yalnızca yazımda kolaylık olması ve daha rahat algılanabilmesi açısından, kaynakça yazımlarında, süreli yayınların tarihleri parantez içine alındı - örneğin: (1989) gibi. 

18.01.2011 - 29.01.2011 / Hamburg


I.Ö. IKINCI BINYILDA ORTA KARADENIZ BÖLGESI - YÜKSEK LISANS TEZI


 
     
© mkadatepe 2012-2022